INNOWACJE

DORADZTWO I KONSULTING

USŁUGI ROZWOJOWE

Związek Pracodawców Firm Innowacyjnych, Doradczych i Rozwojowych „INDORO” to ogólnopolska inicjatywa kilkunastu wyższych uczelni, izb gospodarczych, firm prywatnych i organizacji pozarządowych zajmujących się innowacjami, konsultingiem i usługami rozwojowymi.

Skupiamy się na wsparciu polskich przedsiębiorców w obszarach:

Innowacje, Badania i Rozwój (R&D)

działalność skoncentrowana na tworzeniu i propagowaniu nowych technologii, produktów czy usług oraz ich implementacji

Usługi IT i Transformacja Cyfrowa

pomoc we wdrażaniu nowych technologii cyfrowych, optymalizacja procesów biznesowych przez digitalizację

Szkolenia i inne usługi rozwojowe

wsparcie w rozwoju kapitału ludzkiego, poprzez szkolenia i doradztwo, również świadczone online, coaching i mentoring itd.

Doradztwo Strategiczne

pomoc w określeniu celów i strategii dla wsparcia rozwoju przedsiębiorstw

Doradztwo Finansowe i Inwestycyjne

pomoc w pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu kapitałem

Zrównoważony Rozwój i Ochrona Środowiska

wdrażanie praktyk zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki

ZAŁOŻYCIELE I PARTNERZY

krzysztof jozwik zdjecie

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

Rektor, Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka jest miejscem, w którym tworzone są innowacyjne projekty. Przynależność do nowo powstałego związku jest więc naturalną konsekwencją tego obszaru działalności naszych naukowców. Politechnika chce wspierać merytorycznie realizację ciekawych przedsięwzięć oraz inicjatyw podejmowanych przez innowacyjne firmy oraz instytucje.

piotr wiśniewski zdjecie

Piotr Wiśniewski

Dyrektor, Vera Holding Sp. z o.o.

Żyjemy w czasach przemysłu 4.0, tymczasem wciąż brakuje instytucji, które wspierają wykorzystywanie cyfrowej transformacji w przemyśle i biznesie. Chcemy wyjść naprzeciw tym potrzebom i propagować innowacyjne rozwiązania, które zmieniają oblicze naszej gospodarki.

Karol Pruski

CONSULTING Karol Kazimierz Pruski Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej (organizacja współpracująca)

Wygląda na to, że założyciele organizacji mają szeroki zakres ekspertyz, od analiz i badań, prawa przez wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych, po edukację i reprezentację interesów biznesu. To może dać organizacji duże możliwości w zakresie wpływu i współpracy. Z tą różnorodnością kompetencji, nowa organizacja będzie w stanie podejmować zróżnicowane inicjatywy dające realne wsparcie dla przedsiębiorców w różnych aspektach działalności – warto ją wspierać w tej drodze. 

tomasz zjawiony zdjecie

Tomasz Zjawiony

Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Dla RIG w Katowicach i naszych członków, współpraca z INDORO otwiera nowe możliwości, zyskujemy dostęp do ekspertyz i innowacyjnych rozwiązań, które można skalować w różnych sektorach gospodarki. To z kolei wpłynie na konkurencyjność naszych firm na krajowym i międzynarodowym rynku. Współpraca z INDORO umożliwia nam też aktywne uczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych oraz w pozyskiwaniu funduszy, co jest nieocenione dla rozwoju naszej Izby i jej Firm Członkowskich.

konrad jaszczyński zdjecie

Konrad Jaszczyński

CEO, HRP Sp. z o.o.

W HRP poważnie traktujemy swoją rolę w ekosystemie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie w kontekście pozyskiwania i dystrybucji środków unijnych. Ta specjalizacja może być cenna dla organizacji pracodawców, ponieważ wiele firm wymaga wsparcia na różnych etapach rozwoju.

ola wanat zdjęcie

Aleksandra Wanat

Prokurent, Dyrektor ds. Rozwoju Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Nasza organizacja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego chętnie angażujemy się w nowe, obiecujące inicjatywy. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy w ramach Związku, będziemy mogli już wkrótce zaoferować naszym Firmom Członkowskim nowe, atrakcyjne korzyści i poszerzyć wachlarz naszych usług i projektów.

leszek piórkowski zdjecie

Leszek Piórkowski

Dyrektor ds. Technicznych, Falck Medycyna Sp. z o.o.

Dzięki współpracy w gronie Członków Związku mamy nadzieję na rozwój firmy w obszarze nowych technologii – zarówno poprzez rozszerzenie zakresu naszych usług medycznych o te wykorzystujące nowoczesne technologie, jak również poprzez wykorzystanie nowych technologii do zwiększenia dostępności obecnych usług.

mikołaj maźwa zdjecie

Mikołaj Maźwa

Wspólnik, Wielkopolska Grupa Prawnicza Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k.

Obecność kancelarii prawnej wśród założycieli może dodać ważny element ekspertyzy prawnej, która jest często kluczowa w różnego rodzaju inicjatywach związanych z prowadzeniem biznesu, prawem pracy, regulacjami branżowymi czy nawet wpływaniem na politykę publiczną. Dostrzegamy w INDORO możliwość poszerzenia zakresu doradztwa prawnego w obszarach kluczowych dla innowacyjnej gospodarki.

kamil gwozdowski zdjecie

Kamil Gwozdowski

Pełnomocnik, Fundacja 4future

W Fundacji 4future, celujemy w przyszłość, dołączyliśmy do INDORO, aby wspólnie kształtować scenariusze rozwoju oparte na wspieraniu wdrażania nowoczesnych technologii i zrównoważonym rozwoju. Skomponowaliśmy bardzo ambitny i wszechstronny program, z uwzględnieniem specjalizacji i kompetencji różnych firm-założycieli, organizacja wydaje się być dobrze przygotowana do realizacji tych celów.

krzysztof szewczyk zdjecie

Krzysztof Szewczyk

Członek Zarządu, Funds For Future Sp. z o. o.

Chcemy, by środki finansowe były kierowane tam, gdzie naprawdę mogą wpłynąć na zmiany – polscy przedsiębiorcy potrzebują funduszy na innowacyjne projekty i rozwój know-how. INDORO to dla nas platforma do realizacji tej wizji i sposób, żeby wprowadzać innowacje na szerszą skalę.

Wojciech Drabko

Pełnomocnik ds. współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu, Fundacja HRP

W dobie dynamicznych zmian na rynku, innowacje, wysokie kompetencji i wsparcie dla biznesu stają się kluczowymi elementami sukcesu. Jako instytucja wspierająca rozwój gospodarczy, z przyjemnością dołączamy do inicjatywy, która ma ambicję wyznaczania nowych standardów dla polskich firm. Chcemy, aby Związek koncentrował się na dialogu i budowaniu współpracy z instytucjami publicznymi oraz koordynacji działań na rzecz rozwoju polskich przedsiębiorstw.

INNOWACJE

Innowacje są kluczem do długotrwałego sukcesu i konkurencyjności na rynku. W erze globalizacji i szybkiego rozwoju technologii, firmy muszą nadążyć za zmianami, dlatego zdecydowanie stawiamy na innowacyjność jako jeden z głównych filarów naszej działalności.

Nasze podejście do innowacji jest kompleksowe. Nie chodzi tu tylko o wprowadzenie nowych technologii, ale również o innowacyjne podejście do zarządzania, kultury organizacyjnej i modeli biznesowych.

Dzięki różnorodności i komplementarności naszych założycieli, mamy szeroką gamę perspektyw i kompetencji. Wierzymy, że w znaczący sposób przyczyni się to do tworzenia innowacyjnych rozwiązań we wszystkich aspektach działalności firmy, od badań i rozwoju, przez zarządzanie zasobami ludzkimi, aż po marketing i sprzedaż. Dążymy do tego, aby stać się liderem w promowaniu innowacji w Polsce, wpływając na politykę publiczną, współpracując z instytucjami naukowymi i sektorem prywatnym oraz pozyskując środki na rozwój innowacyjnych projektów.

dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni
Politechnika Łódzka, Prorektor ds. kształcenia
Członek Rady Związku Pracodawców INDORO

DORADZTWO

Doradztwo i konsulting są siłami napędowymi, które kształtują dynamikę rozwoju firm i ich zdolność do adaptacji w zmiennym otoczeniu. Nasze wieloaspektowe podejście do rozwoju, uznaje doradztwo i konsulting za kluczowe narzędzia do osiągnięcia zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów przedsiębiorców.

W skład naszych założycieli wchodzą organizacje zajmujące się różnymi aspektami doradztwa: od HR i finansów, poprzez pozyskiwanie dofinansowania/kapitału, po prawo, analizy danych i technologie. Ta różnorodność pozwala na uczestniczenie w kompleksowych inicjatywach, które wpływają na całą gamę procesów biznesowych i organizacyjnych. Stąd też, nasze podejście do doradztwa i konsultingu jest holistyczne, chcemy wprowadzać zmiany, które są zarówno innowacyjne, jak i trwałe, zapewniając tym samym długofalową wartość dla naszych członków i partnerów.

Doradztwo i konsulting w naszym rozumieniu nie są jedynie usługami, ale filozofią zarządzania. Celem jest stworzenie warunków, w których firmy mogą efektywnie identyfikować i rozwiązywać problemy, adaptować się do zmian i wykorzystywać nowe możliwości rynkowe. Jesteśmy przekonani, że poprzez współpracę, wymianę doświadczeń i wspólne projekty możemy zwiększyć zarówno skuteczność, jak i zasięg doradztwa i konsultingu w Polsce. Ostatecznym celem jest stworzenie ekosystemu, w którym doradztwo i konsulting są uznawane za kluczowe elementy budowania konkurencyjności i innowacyjności.

Karol Pruski
Właściciel CONSULTING Karol Kazimierz Pruski
Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej (partner wspierający)
Przewodniczący Rady Związku Pracodawców INDORO

USŁUGI ROZWOJOWE

Podnoszenie kompetencji, realizowane własnymi siłami i poprzez usługi rozwojowe świadczone przez wyspecjalizowane podmioty, powinno być integralnym elementem strategii każdej rosnącej organizacji. Nie traktujemy ich jedynie jako sposobu na podnoszenie kompetencji indywidualnych pracowników, wynikających z bieżących potrzeb biznesu. To coś więcej niż tylko szkolenia czy indywidualne sesje coachingowe, realizowane „ad-hoc”. Wierzymy, że efektywne programy rozwojowe muszą być zintegrowane z celami biznesowymi i oparte na rzeczywistych potrzebach rynku oraz pracowników. Dla nas to przede wszystkim strategiczne narzędzie wspierające budowanie wartości i konkurencyjności firmy, element strategii uwzględniającej dynamikę zmian w otoczeniu biznesowym, rosnące wymagania rynku i ewoluujące potrzeby zarówno pracowników, jak i całych organizacji.

Będąc platformą dla różnorodnych organizacji – od firm doradczych i szkoleniowych po akademickie centra badawcze – stawiamy na holistyczne podejście do rozwoju. Naszym celem jest stworzenie środowiska, w którym każda forma wsparcia rozwoju jest ceniona i efektywnie wykorzystywana dla dobra biznesu. Aspirujemy do roli lidera, akceleratora zmian i inicjatora podnoszenia standardów w obszarze podnoszenia kompetencji w Polsce.

W INDORO zamierzmy wyjść poza tradycyjne rozumienie sektora usług rozwojowych, chcemy położyć większy nacisk na doradztwo i konsulting, które przyczyniają się do rozwoju firm, a nie tylko do podnoszenia kompetencji indywidualnych pracowników. W tym kontekście, doradztwo może obejmować różne aspekty – od strategicznego planowania, przez innowacje technologiczne, aż do przekształceń organizacyjnych czy wprowadzenia zrównoważonych praktyk biznesowych.

Takie rozszerzone rozumienie usług rozwojowych może być bardzo korzystne dla przedsiębiorców, które chcą holistycznie spojrzeć na budowę potencjału swojej organizacji.

Wojciech Drabko
Ekspert sektora usług rozwojowych
Prezes Zarządu